Den här sidan är en annons

Genom området Sydöstra Centrum vill Balder skapa en modern, attraktiv och naturlig förlängning av Kungsbackas stadskärna. Mellan bostadshusen planeras gröna gårdar och i mitten av området en stadspark. (Bild: Arkitektbyrån Design)

Balder gör plats för nya invånare och näringsliv i Kungsbacka

Kungsbacka centrum och närområde utvecklas och växer. En aktör som redan är verksam på orten men nu växlar upp sin närvaro och satsningar är fastighetsbolaget Balder. Bolaget har långtgående bygg­planer i inte mindre än tre områden – från Klovsten till Sydöstra Centrum och Tölö. Dessutom är Balder ett av bolagen som också vill utveckla Forsbergen.

Kungsbacka är en verkligt expansiv ort och kommun med stora möjligheter och som stadsutvecklare vill vi vara en aktiv del av det. Bara under de närmsta tio åren planerar Balder att tillföra över 1 500 bostäder och ett antal byggnader för kommersiellt bruk. Vi letar ständigt nya möjligheter, säger Christian Nygård, fastighetsutvecklare på Balder.

Balder äger och förvaltar redan i dag ett antal fastigheter med bostäder och lokaler i Kungsbacka kommun. Ett bestånd som bolaget har stora planer på att utöka under kommande år. 

– För oss handlar det om hållbar stadsutveckling, att erbjuda bostäder och lokaler som människor vill ha och som fungerar både i dag och i framtiden, säger Christian. 

Balder har sitt huvudkontor i Göteborg och är ett av de största fastighetsbolagen på den nordiska marknaden. Bolaget är en långsiktig fastighets­ägare som bygger, utvecklar och förvaltar allt från bostäder och lokaler till hotell. Fokus är orter som växer och utvecklas – som Kungsbacka. 

Här är det framför allt fyra områden som nu är aktuella för Balder och där bolaget planerar för en blandning av bostäder och kommersiellt.  I Klovsten ska det beredas plats för olika typer av näringsverksamheter, i Sydöstra Centrum planeras det för bostäder och service medan det i Tölö är fokus på bostäder. Även för Forsbergen finns planer men dessa är i ett väldigt tidigt skede.

En växande stadskärna 
Närmast i tid för Balder är Sydöstra Centrum, området mellan Kungsbacka station och Inlag, som i dag är ett klassiskt verksamhets­område men står inför en stor förvandling. Detaljplanen är under utveckling och här planerar fastighetsbolaget för cirka 1 000 nya bostäder i flerbostadshus, kontor, parker, mötesplatser, service med mera. Visionen är att skapa en modern, attraktiv och naturlig förlängning av stadskärnan.

Christian Nygård är fastighetsutvecklare på Balder och arbetar med bolagets planer för Kungsbacka.

– Vår ambition är att skapa en nutida, inkluderande och hållbar stadsdel där de boende har nära till olika typer av handel, service, mobilitet och kollektivtrafik. Planen innehåller bostäder i blandade upplåtelseformer och ytor för kommersiellt bruk, för ett levande Kungsbacka, säger Christian och fortsätter.

– Exakt hur husen kommer att se ut är inte klart men det blir hus med olika höjder och utformningar, fasader i ljusa färger och bostäder i olika storlekar. Mellan bostadshusen vill vi ha öppna gröna gårdar och det ska också finnas plats för handel och möjlighet att ladda sin elbil. 

Något som bolaget och arkitekterna också hoppas ska bidra till glädje och trygghet är den stadspark som planeras i mitten av området och som ska omges av bostäder med takterrasser och möjlighet till takodling. 

Det centrala läget, bra kollektivtrafik och pendlingsmöjligheter minskar behovet av bil, men parkeringsmöjligheter planeras under mark samt i parkeringshus.

I ett stort område som Sydöstra Centrum sker byggnation liksom inflyttning i etapper och om detaljplanen antas under 2022 är byggstart rimlig året därpå. Då är det också troligt att de första inflyttningarna sker 2025 menar Christian. 

Klovsten väcks till liv igen 
Området Klovsten väster om Kungsbacka centrum, där Säröleden (väg 158) korsar E6, förknippas kanske i dag främst med återvinningsstationen och den mytomspunna kluvna stenen som gett namn till platsen, men även här finns stora utvecklingsplaner. Området är en viktig pusselbit i Kungsbackas stadsutveckling och en strategiskt bra plats för olika typer av service och handel, inte minst tack vare närheten till de stora trafiklederna. Balder är en av markägarna i Klovsten, jämte kommunen och en annan privat aktör. 

För att bereda plats för nyproduktionen i Sydöstra Centrum planerar Balder att i detta område utveckla lokaler för näringsliv och småindustri berättar Christian. 

– Klovsten ligger väldigt bra till för dessa typer av verksamheter och vi tror det finns ett stort intresse av att driva företag i nya fräscha lokaler här. Det är nära till centrum och här finns redan gång- och cykelstråk. Dessutom finns goda förutsättningar för kollektivtrafik vilket ökar tillgängligheten ytterligare. Den faktiska Klovstenen fungerade förr i tiden som vägmärke och rastplats för handlare på väg till Kungsbacka, vilket gör det extra kul att just där skapa plats för olika slags verksamheter.

På Balder hoppas man att detaljplanen vinner laga kraft redan i början av nästa år. Då kan nybyggnationen förhoppningsvis starta 2023 och de första verksamheterna flytta in något år senare.

Blandad bebyggelse i Tölö
2020 förvärvade Balder mark i anslutning till kyrkan i Tölö och även här har bolaget för avsikt att producera nya bostäder för kungsbackaborna. Planerna för detta område ligger något längre fram i tiden än Sydöstra Centrum och Klovsten, men ambitionen är byggstart inom fem år.

I Tölö finns planer på radhus och punkthus med blandade upplåtelseformer. (Bild: Arkitektbyrån Design)

– Här är vi i ett väldigt tidigt skede men det jag kan säga redan nu är att vi tittar på möjligheterna att bygga omkring 350 bostäder i blandad bebyggelse. Som alltid är det viktigt för oss att det vi bygger möter omgivningens behov och efterfrågan samt att arkitekturen passar idag och i framtiden då det vi bygger kommer att vara en del av Kungsbacka under lång tid. 

För Tölö finns ännu ingen detaljplan men Balders ambition är flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter samt ett antal radhus. Husen, som planeras i närheten av kyrkan och skogsområdet, ska placeras där med omsorg om omgivningen och närmiljön. 

Framtida Forsbergen
Ett område som har diskuterats länge är Forsbergen i södra Kungsbacka där också Balder är en av flera byggherrar som är intresserade av att bygga. Tillsammans hoppas bolagen kunna bygga cirka 8 000 bostäder och till år 2055 skapa nya bostäder för 20 000 invånare.

– Forsbergen är ett mycket stort område med bra läge i Kungsbacka. Än är det för tidigt att säga något specifikt om våra planer men den gemensamma visionen bland byggbolagen är en modern och hållbar stadsdel med blandade upplåtelseformer, skola och service.

Att Kungsbacka är en attraktiv kommun där invånare och företagare trivs märks inte minst på tillväxttakten och enligt kommunen ökar befolkningen med över tusen nya invånare varje år. 

– Stadsutveckling kräver visioner, långsiktiga planer, handlingskraft och samarbeten. Att Balder vill vara en del av utvecklingen i Kungsbacka råder ingen tvekan om, avslutar Christian Nygård.

Besök balder.se för mer information om bolaget och pågående projekt.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin