Denna artikel är en annons

Björkris – Med plats för livets alla äventyr

i norra delen av Kungsbacka, med bara 20 minuters resväg till Göteborg från Hede pendelstation och granne med Hede handelsområde, växer den naturnära stadsdelen Björkris med ytterligare bostäder, skola, förskola, idrottshall, motionsspår, parkstråk, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Visionen är att skapa en upplevelserik, naturnära och vardagssmart stadsmiljö där livets alla äventyr känns nära och tillgängliga.

– Visionen för området bottnar i platsens fina förutsättningar som tillsammans utgör en perfekt grund för att få vardagslivet att fun­gera. Den omkringliggande naturen, det strategiska läget med närhet till stad, service, handel och kommunikationer, berättar projekt­utvecklare Annika Thörneby.

Första etappen av Björkris började byggas för cirka tio år sedan och Trollängen Bostad var då en av flera utvecklare. Det är i dag ett mycket omtyckt och välfungerande område med 550 bostäder i olika upplåtelseformer och typer. Målet har från början varit att nyttja läget nära pendeltågstationen och skapa en helt ny stadsdel med stark karaktär som också skulle få utgöra stadens norra port.

Trollängen Bostad och Finja, som gemensamt utvecklar den andra etappen, har en långsiktig syn på områdets utveckling. Husen ska stå i generationer och ska byggas med både omtanke och kvalitet. De planerade cirka 800 bostäderna kommer att uppföras i en tydlig kvartersstruktur som kopplas ihop med den första etappen. Gator och parker kopplar även ihop det nya området med Hede handelsområde, skogen och pendeltågstationen. Det ska vara lätt att ta sig fram, gå och cykla. Gator, parker och platser binder samman kvarteren och är gröna, öppna och tillgängliga. Grönskan ständigt närvarande. Insteget i skogen ska kännas given med anlagda stigar upp till bästa utsikten.

Bebyggelsen är varierad och skiljer sig åt både när det gäller utseende, boendetyp och storlek. Bostäder för alla åldrar och skeden i livet. En varierad och omsorgsfullt utformad arkitektur skapar en attraktiv boendemiljö med en tydlig identitet.

Den nya etappen byggs på båda sidor Göteborgs­vägen, med en ny bro över ån som gör att de som kommer att bo på den östra sidan bara har ett par kliv till perrongen på Hede station. Den nya skolan, som kommer husera upp till 700 elever ända upp till årskurs 9 samt en förskola för 200 barn, kompletterar den befintliga skolan i etapp ett.

– Vi vill skapa en stimulerande och omväxlande stadsmiljö, rik på intryck och upplevelser, säger Annika Thörneby. Det blir en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor. Eftersom vi även har tillgång till en stor del av skogen vill vi så klart nyttja och tillgängliggöra den för såväl boende som besökare.

Just skogen och naturen som finns i områdets omedelbara närhet är något som utvecklarna vill bevara och ta vara på i stor utsträckning. Här planeras skogslek, utsiktsplats, motions- och promenadstråk. Det finns redan planer på att i tidigt skede anlägga en tillfällig lekplats i skogsbrynet mellan etapp ett och två. Här blir det möjligt att komma in i skogen, leka, umgås och samtidigt ha den bästa utsiktsplatsen för att följa byggnationen från start.

– Vi vill att känslan av naturen ska finnas igenom hela området. Det ska vara enkelt att ta del av naturupplevelsen i Björkris, oavsett ålder eller rörlighet. Det ska vara äventyr för både stora och små upptäckare.

I projektlokalen som ligger vid torget i etapp ett finns det möjlighet att ta del av planförslaget. Här bjuds det också in till information och olika aktiviteter.

– Tanken är att lokalen ska fungera som en mötesplats där vi får möjlighet att träffa människorna som på olika sätt berörs av den här utvecklingen. Vi har bland annat haft informationsträffar tillsammans med kommunen och arkitekterna. Häromveckan arrangerade vi en skogspromenad med guide där intresserade fick möjlighet att tillsammans med oss hitta de bästa stigarna. Det var otroligt lyckat, med härligt höstväder och fika på bästa utsiktsplatsen, säger Annika Thörneby.

– Det är ju så här man vill bo. Vi vill ju alla ha en bra bostad, trygghet, bra skolmöjligheter för våra barn, vackra naturomgivningar och ändå bra kommunikationsmöjligheter. Björkris är ett sådant område, summerar Anders Börjeson, vd för Trollängen Bostad.

Om Björkris
Hede pendeltågstation är central med tät trafik mot Mölndal och Göteborg liksom söderut. Här finns i dag 550 bostäder, skola och förskola. Stora matvarubutiker och flera andra affärer i Hede handelsområde. Björkris etapp 2 med cirka 800 bostäder och ny skola (som kommunen bygger) kommer att utvecklas stegvis. Planerad byggstart är våren 2021.