”Bredden i näringslivet är vår styrka”

– En viktig del i vårt arbete är att förbereda och välkomna nyetableringar och just nu har vi mark för näringslivet och flera nya verksamhetsområden är på gång, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka.

Kungsbacka växer varje år med mer än 1 000 nya invånare och är därmed en av de mest expansiva kommunerna i Sverige.

– Vi satsar på att staden ska växa, säger Elinor Filipsson, näringslivschef i Kungsbacka. Vi har som mål att ha västsveriges bästa företagsklimat och vårt arbete handlar om att möta tillväxten och de behov som uppstår. Allt ifrån mark för näringslivet, nya lokaler till att locka kompetens och stärka platsens attraktivitet. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag i Kungsbacka.

Kungsbacka är en typisk entreprenörskommun, många driver företag och nyföretagandet är högt. Här finns cirka 10 000 företag. Utmär­kande för näringslivet är bredden i företagandet, det finns väldigt många branscher representerade.

– Slår man ihop handeln så är den stor i Kungsbacka och med många anställda, men i övrigt har vi många ben att stå på. Det är en styrka att ha en bredd i näringslivet, säger Elinor Filipsson.

När Svenskt Näringsliv tidigare i höstas släppte sin årliga rankning över företagsklimatet i Sveriges kommuner hamnade Kungsbacka på en 90:e plats och har därmed klättrat 51 placeringar på tre år.

En 90:e plats i Sverige gör Kungs­backa tvåa i Halland.

Inför beslutet om kommunens nya näringslivsstrategi gjordes en analys av näringslivet i Kungsbacka; vilka branscher växer snabbast i kommunen, var jobben finns och hur företagsstrukturen ser ut.

Analysen visar att byggbranschen ligger i topp och växer snabbast och det är där många av jobben finns. Tillväxten i näringslivet är god liksom lönsamheten och Kungsbacka är enligt analysen en kommun som har ett starkt växande näringsliv i jämförelse med andra kommuner. Här finns också många unga entreprenörer, högre än det nationella genomsnittet, och det finns också fler kvinnliga företagare i Kungsbacka jämfört med länet i övrigt.

– Vi kommer fortsätta vårt arbete med att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och locka fler företag till kommunen. Den nya näringslivsstrategin anger riktningen för vårt fortsatta arbete. En viktig del i vårt arbete är att förbereda och välkomna nyetableringar och just nu har vi mark för näringslivet och flera nya verksamhetsområden är på gång.

Mark för näringslivet är en viktig ingrediens för en stabil och attraktiv utveckling. I Kungsbacka finns det mark, inte minst i centrum, där detaljplanerna ger stort utrymme åt nya etableringar.

– För de företag som söker moderna lokaler mitt i centrum finns det goda möjligheter att locka både kompetens och kunder. Det tar endast 20 minuter från centrala Göteborg med tåg och dessutom blir företagen attraktiva för den kompetens som redan finns i Kungsbacka då livskvaliteten ökar med slopad pendling, säger Elinor Filipsson.

Kungsbacka kommun ser gärna att fler ska kunna jobba och bo i kommunen. I dagsläget är det en stor andel invånare som pendlar ut från kommunen varje dag och det vore en fördel om kommunen kunde behålla delar av den arbetskraften. I genomsnitt åker varje dag 22 400 invånare till en annan kommun för att arbeta och 7 900 personer kommer till Kungsbacka för att arbeta.

– Det kommer att finnas moderna kontorslokaler mitt i centrum inom de närmsta åren. De hoppas vi ska attrahera fler kunskapsintensiva företag som ser potentialen att lättare rekrytera den kompetens de behöver genom en etablering i Kungsbacka. Fler arbetsplatser i centrum gör att fler personer rör sig där dagtid. Det kommer att öka stadens attraktivitet för företagare, invånare och besökare, säger Elinor Filipsson.

Text: Anders Olow
Foto: Oskar Kullander