Christian Carlsson, samhälls­planerare i Kungsbacka kommun.

Kungsbackaån

”Det vi bygger nu ska fungera även om hundra år”

Kungsbacka kommun har en viljeriktning om att utnyttja vattnet på ett bättre sätt i stället för att bygga staden bort från ån som förut. Den förändringen i synsätt utgör en utmaning när det kommer till att förebygga översvämning.

– Vi har goda möjligheter att bygga säkert. Det här är något vi undersöker vid varje detaljplan, säger Christian Carlsson, samhällsplanerare i Kungsbacka kommun.

Genom att tänka på att ha en viss höjd på grundläggningsnivån och att inte bygga precis intill, utan kanske ha en rekreationsyta närmast ån kommer man långt. Ibland visar undersökningarna att det är bättre att helt hålla sig borta från att bygga vid en viss plats och då undviker man det.

Det finns översvämning som inte beror på ökad havsnivå, utan tillfälliga skyfall och oväder när det regnar mycket. Här kan kommunen göra mycket genom naturbaserade lösningar som att plantera träd som suger upp regnvatten, skapa planteringar i gatu­miljön och att anlägga sedumtak. 

– Det är åtgärder som fördröjer regnvattnet samtidigt som det skapar trivsel och nytta för både människor och djur, säger Christian Carlsson.

Det pågår undersökningar för att stoppa vattnet med barriärer och pumpar för att förhindra översvämningar redan vid havet. Det är en komplicerad lösning som kräver mycket planering och kan komma på plats först på 20 till 30 års sikt.

– Läget är inte akut. Vi tuffar hela tiden på med åtgärder. Även om det inte är ett hot just i dag, säkerställer vi utifrån all den samlade kunskap vi har att det vi bygger nytt ska fungera också om hundra år, säger Christian Carlsson.

Text: Cecilie Östby

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin