En stad i förvandling

Kungsbacka växer och staden har en central roll i utvecklingen. Den gamla trästaden bevaras samtidigt som centrum stärks genom nya kvarter med plats för både bostäder och verksamheter. Stor vikt läggs på det som händer mellan byggnaderna, där människor vistas och rör sig. Tillsammans med flera aktörer skapar vi platser att mötas på och bra stråk för ett levande och attraktivt centrum. Genom utveckling av de centrala delarna får vi en sammanhållen stad där människor trivs.