– Många andra städer arbetar aktivt för att skapa plats för vatten, vi har i stället naturlig tillgång och närhet till vatten i staden. Det ska vi ta vara på, säger Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef.

Välkomna

Hållbar utveckling av Kungsbacka

Kungsbacka växer och det är fler som vill bo och verka här, vilket vi är glada över. Just nu utvecklas många delar av Kungsbacka med nya stadsdelar, mötesplatser, stråk och parker. En viktig del i vår stad är tillgången till vatten, vilket vi kommer att fokusera på lite extra i den här tidningen. Medan många andra städer arbetar aktivt för att skapa plats för vatten, har vi i stället naturlig tillgång och närhet till vatten i staden. 

Samtidigt som vi nyttjar vattnets fördelar behöver vi också stärka upp för att klara översvämningar i samband med klimatförändringar. Kan vi göra en kombination där översvämningsskydd blir fina platser att vara på har vi lyckats. 

Långsiktig planering
Fler barn föds, äldre är allt friskare och pandemin har skapat nya beteendemönster. Ett samhälle i förändring är något vi hela tiden behöver utgå från i den långsiktiga planeringen.

Vi utvecklar och planerar för en sammanhållen och levande stad där det är lätt att leva och må bra. Just nu är vi i gång med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad 2050 där vi drar de stora långsiktiga penseldragen för utvecklingen av vår stad. Den i sin tur har sin grund i vår nya översiktsplan som blivit antagen nu i november och som förhoppningsvis vinner laga kraft inom kort. Vårt framtida Kungsbacka som översiktsplanen heter är helt digital och finns tillgänglig via vår webb. 

Hela Kungsbacka växer
Det är inte bara i staden som det sker utveckling, hela Kungsbacka växer. Genom en karta här i tidningen visar vi vad som händer i några av våra orter. Vi gör ett nedslag i Särö centrum där det har hänt en hel del utveckling med nya bostäder, lokaler för verksamheter och friskvård samt ett nytt vård- och omsorgsboende. 

Det här är vår andra tidning om hur Kungsbacka växer. Vi hoppas att den ger dig inblick i en del av vad som är på gång i utvecklingen av Kungsbacka, inte bara i staden utan även runt om i våra orter.

Lisa Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande
Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin