I Kungsbacka händer det

I din hand har du en helt annonsbaserad tidning om Kungsbacka med fokus på det som planeras och byggs i de centrala delarna av staden. Vi är stolta över Kungs­backas utveckling och vi hoppas att även du är det. Välkommen att läsa om vad som är på gång, för i Kungsbacka händer det!

En attraktiv kommun
Kungsbacka har ett unikt läge då vi tillhör två regioner, där vi dels tillhör Hallands län och dels Göteborgsregionen. Vi är en starkt växande kommun med mer än 1000 nya invånare varje år. Flera företag väljer att etablera sig här och bredden av näringsliv är en styrka för oss. Vi är en attraktiv kommun med fina naturvärden både längs kusten och i inlandet, fyra pendelstationer, och närhet till en storstad. Vi utvecklas hela tiden och vår stad har en central roll då det som händer här ska gynna hela kommunen.

Sammanhållen stad
I centrala Kungsbacka är många byggnationer igång och vi planerar för mer utveckling. Samtidigt som nya moderna kvarter växer fram arbetar vi med att bevara den gamla trästaden och värna om stadens själ.

Mitt i staden växer stadsdelen Valand fram. Här skapas nya kvarter med bostäder, handel och kontor. Framför allt blir det en viktig del för att länka samman Kungsmässan med Kungsbacka torg och de södra delarna av staden. I de södra delarna skapar vi ett mer aktivt upplevelseområde med badhus, park och idrottshallar, vilket kommer att bidra till rörelse och välmående för hela kommunen. I samma område utreder vi en arena. Det skulle kunna öppna upp för ännu fler möjligheter för Kungsbacka och det vi har att erbjuda.

Oavsett vad vi bygger lyfter vi blicken och tänker på helheten för att få en sammanhållen stad. Allt ingår i en plan där vi har som syfte att länka samman och skapa bra platser att mötas och trivas på.

Långsiktig planering
Vi planerar långsiktigt för det vi vill bevara, stärka eller utveckla och det gör vi genom vår översiktsplan. Den visar vägen för var det är lämpligt att bygga nya bostadsområden, var vi vill värna om naturen och var vi kan stärka infrastrukturen. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den kommer att vara helt digital och i form av en karta. Till våren 2020 har vi vårt förslag till ny översiktsplan klar och då öppnar vi upp för allmänheten att vara med och tycka till.

Vi skapar samhället tillsammans
Delaktighet är viktigt oavsett om vi bygger nytt, planerar för nya områden eller arbetar med långsiktig planering. Den här tidningen är en del av det arbete vi gör för att du ska kunna ta del av vad som är på gång i Kungsbacka. Det är inte bara vi som Kungsbacka kommun som skapar samhället utan det gör vi tillsammans med er oavsett om ni är invånare, företagare eller besökare. Vi är som sagt stolta över Kungsbacka och det hoppas vi att du är med, för här händer det.

Emma Kjernald, samhällsbyggnadschef
Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande