– I vår planering ligger fokus på att göra ån mer tillgänglig för kungsbackaborna, säger Henrietta Arnesson, Andrea Anderberg landskapsarkitekter och Henrik Åhnbrink, projektledare.

Kungsbackaån

Kungsbackaån är stadens pulsåder

Området längs Kungsbackaån har förvandlats från mörka otillgängliga stråk till välkomnande promenadstråk under de senaste tio åren.
Nu görs ån ännu mer tillgänglig. Ledstjärnan i utvecklingen av Kungsbacka som stad är att ån ska utnyttjas ännu mer som en utgångspunkt och inte som ett hinder i staden.
Men det är inte utan utmaningar.
Samtidigt som man har siktet inställt på att göra Kungsbacka­ån mer tillgänglig för rekreation, så pågår utredningar för att skydda staden mot översvämningar.

Text: Cecilie Östby
Foto: Rosie Alm och Kungsbacka kommun

Trots att höstlövens färger börjat gå över från grönt till gult och rött infinner sig en viss medelhavsstämning vid Hamntorgets sandstrand. Även en ny funktions- och effektbelysning har tillkommit på platsen. Under sommar­tiden har torgets parkeringsplats nyttjats som evenemangstorg. 

Här kan man sitta på bryggan och njuta av att se hur vattnet i Kungsbackaån långsamt rör sig. 

– Vi har en tydlig vision att lyfta upp de värden som faktiskt finns och ta tillvara ån som en tillgång. När det finns belysning och sociala mötesplatser blir också områdena mer trygga, säger Henrietta Arnesson, landskapsarkitekt.

För tio–femton år sen fanns bara en stig genom vassen i det område som ligger upp mot Hede. Nu finns upplysta gångvägar och sittplatser längs med ån som både ökar trivseln och tryggheten i området.

– Tidigare har man byggt staden bort från ån, vilket har resulterat i att attraktiva potentiella mötesplatser nära ån använts till parkering. I vår planering är det fokus på att göra ån mer tillgänglig för kungsbackaborna, så att de kan njuta mer av närheten till vattnet, säger Andrea Anderberg, landskapsarkitekt.

Kungsbackaån är också en viktig plats för stadens djur och biologiska mångfald. Därför är Kungsbackaån utpekad som parkrum. Här ska det finnas utrymme för fysisk aktivitet och rekreation, men det ska också fungera som en ”spridningskorridor” – det vill säga en spridningsväg för växter och djur.

Parkområdet vid Kungsbackaån har blivit mer inbjudande med nya sittplatser och tryggare med funktionsbelysning vid promenadstråken. Översvämningsskydd som smälter fint in i miljön och som skapar nya sociala ytor.

En tydlig vision är att Kungsbackaån ska bli ett sammanhängande parkstråk. Parkerna ska utvecklas och göras tillgängliga med cykel- och promenadstråk.

– Många städer arbetar hårt för att få in vatten med hjälp av öppen dagvattenhantering och på annat sätt. I Kungsbacka finns det som en naturlig del. Men vi behöver arbeta för att göra ån mer tillgänglig för invånarna, säger projekt­ledare Henrik Åhnbrink.

Samtidigt tas stor hänsyn till översvämningsrisken. Kungsbacka har varit förskonad från allvarligare översvämningar sen 2006. Men översvämnings­risken finns och klimatförändringarna  gör att den hela tiden ökar. Kommunen arbetar därför aktivt med att utreda hur man ska skydda staden från översvämning.

Parkområdet vid Kungsbackaån har blivit mer inbjudande med nya sittplatser och tryggare med funktionsbelysning vid promenadstråken. Översvämningsskydd som smälter fint in i miljön och som skapar nya sociala ytor.

– Vi tar ett helhetsgrepp om översvämningsrisken över hela Kungsbacka stad och arbetar in det i allt nytt som planeras, säger Henrik Åhnbrink.

Man tittar på olika lösningar och åtgärder vidtas när man bygger nytt. Bland annat byggs översvämningsskydd när det byggs nya broar över ån. Längs med ån planteras träd och gräs som är positivt för djurlivet – men som också motverkar erosion. 

Det finns också tankar på att stoppa översvämningsrisken och bygga en barriär vid havet.

– Något måste göras. Frågan är vad som är motiverat när det kommer till kostnad och risk. Kungsbackaån har historiskt svämmat över och frågan som ställs är om det är sannolikt att ån kommer att svämma över mer än tidigare, säger Henrik Åhnbrink.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin