Byggplaner

Med plats för växtkraft

Kungsbacka växer och det är vi glada för. Just nu fokuserar vi mycket på nybyggnationen i staden, men det händer även en hel del i orterna runt om i kommunen. Med stor inflyttning, fler barn som föds och äldre som är allt friskare ställer det högre krav på att byggnationen hänger med. Det innebär att vi behöver fler hem i olika storlekar för människor att bo och leva i och skolor där barn kan utvecklas. Vi behöver även nya vård- och omsorgsboenden, idrottshallar och verksamhetslokaler. Kungsbacka växer och vi gör det hållbart. (Se kartan längst ner på sidan)

Särö
Särö centrum utvecklas med nya bostäder, lokaler för handel, service och friskvård. Ett nytt vård- och omsorgsboende är färdigbyggt. (Foto: Rosie Alm)

Onsala
I Gottskär arbetar vi för att skapa förutsättningar för framtida utveckling av till exempel hamnmiljö, besöksmål och boendemiljö. Gottskär utvecklas genom bättre trafiklösningar, plats för nya bostäder, lokaler för verksamheter, restaurang och småbåtshamn. (Illustration: QPG)

Anneberg
I Anneberg planeras ett nytt centrum med bostäder, mötesplatser, centrumlokaler, vård- och omsorgsboende som kombineras med en förskola. Anneberg har ett bra läge längs med västkustbanan och centrum planeras att ligga i anslutning till stationen på östra sidan. (Illustration: Serneke och Semrén & Månsson)

Fjärås
I Fjärås växer just nu ett nytt område fram med bostäder och en förskola. I Duvehed och Äskatorp blir det verksamhetsområden för företag.

Åsa
Utveckling av Åsa centrum innebär nya bostäder, verksamheter och olika typer av mötesplatser. Förslaget gör det även möjligt för bland annat ett tydligare och tryggare gång- och cykelvägnät. I Stockalid som ligger i den nordöstra delen nära pendelstationen planerar vi för bostäder samt en förskola.

Frillesås
Utbyggnad av Coop och planer för nya bostäder i Bostället och Rågelund. Frillesåsskolan byggs ut för att kunna ta emot fler elever.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin