Kungsbackaån

Ny park vid Kungsbackaån

Bit för bit förvandlas stråket längs med Kungsbackaån till en sammanhängande park. Nu utvecklas området mellan Varlavägen och Hede industriområde till den nya Hallabäcksparken.
– Vi har fått många idéer från kungsbackaborna som nu kommer att bli verklighet, säger Henrietta Arnesson, landskapsarkitekt.

Text: Cecilie Östby

I dag känns det som ska bli Hallabäcks­parken inte så välkomnande – en plätt ängsmark med några träd inklämt mellan olika industribyggnader. Det krävs en del fantasi för att se framför sig det nya rekreationsområdet som planeras med gång- och cykelavstånd till Kungsbacka centrum.

Landskapsarkitekten Henrietta Arnesson har tagit in önskemål från allmänheten och tillsammans med landskapsarkitekt Andrea Anderberg och projektledare Henrik Åhnbrink planeras det nu för fullt.

– Pandemin har bidragit med att fler vill umgås ute. Det har kommit in önskemål om grillplatser och vindskydd för att få fler sociala mötesplatser utomhus, säger Henrietta Arnesson.

Vi befinner oss på Varlasidan av parken. På andra sidan finns redan en gång- och cykelväg.

– Många rör sig i området. De som bor nära rastar gärna sina hundar eller tar en löptur. För att det ska bli tryggare behövs förstås belysning och en bro över från Varla till Hedesidan, säger Henrik Åhnbrink.

Idéerna kring bron och den kaj som ska finnas längs med strandkanten är många. En idé är att bygga terrasser ned mot ån som kan fungera både som översvämningsskydd och som mötesplats.

– Jag kan se framför mig hur man kan stå på bron och fiska, säger Henrik Åhnbrink.

– En dröm jag har är att kunna paddla här – antingen som en destination eller som en plats man utgår ifrån. En bra plats för en kanotautomat som man har vid Hamntorget, säger Andrea Anderberg.

I den omgivande parken planeras ett utegym och parkområde med rums­skapande element i form av buskar och träd. Kanske en häck-labyrint inbjuder till lek och rörelse eller en naturstig för barn. Gångvägarna ska vara grusade för att bidra till naturparkskänslan. Man kommer också att göra biotopinsatser för att göra det mer attraktivt för fiskar och djur.

– Insektshotell är en enkel insats och bidrar till att öka trivseln för våra insekter, säger Henrietta Arnesson.

Man utreder också möjligheten att låta får beta i parken under sommarhalvåret.

– Betande djur har ett attraktionsvärde för besökare – inte minst för barnfamiljer, säger Andrea Anderberg.

Anläggningen av parken påbörjas under 2022 och förväntas vara färdig under 2024.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin