Denna artikel är en annons

Ny skola och nya idrottshallar i Kungsbacka

En gammal idrottshall och ett gammalt badhus ger nu plats åt moderna miljöbyggnader för skola och idrott i Kungsbacka. Möt Nystad, fastighetsbolaget bakom utvecklingen. 

– Vi vill förbättra människors upplevelse av välfärd och samhälle, säger Per Ronnevik, vd på Nystad Stadsutveckling AB.

Den perfekta platsen. Strax söder om Aranäs gymnasium och norr om det nya badhuset och ishallen håller Nystad på att förbereda byggnationen och förnyelsen av området. Den gamla idrottshallen har rivits och de sista förberedelserna pågår nu inför byggstart av två nya idrottshallar på samma plats. Det gamla badhuset kommer att rivas till våren, för att ge plats åt en ny grundskola med Internationella Engelska Skolan som hyresgäst.

Projektet är indelat i två delar. Den första är att bygga två nya fullstora idrottshallar som är utfor­made för att kunna inrymma både skolidrott, för­eningsidrotter och bollsporter. Den ena hallen, som kallas A-hallen, får en läktare för cirka 1 000 personer och avancerade ljus och ljudinstallationer för att inrymma elitidrott. B-hallen är också utrustad för en kombination av skolidrott och bollsporter. Båda hallarna är möjliga att dela av för att flera ska kunna nyttja dem samtidigt.

En ljus och hållbar idrottshall. När man kommer in i huvudentrén möts man av en fantastisk glasfasad som ger hela lobbyn ljus. En trappa av massivt limträ leder upp till den övre lobbyn där kiosk och servering finns. Här kan man ha genomgångar och spelarmöten men det är också en plats där publiken kan äta, dricka och umgås. Idrottshallen får också utrymmen för kampsporter, dans och annan gruppidrott. Nystad lägger stor vikt vid design, utformning och funktion. Stommen i hallarna är av limträ med takbalkar på 35 m och väggar i björkfanér.  Höga miljökrav ställs på byggnaden som projekteras i syfte att uppnå Miljöbyggnad Silver och på taket kommer en nästan 1 000 m2 stor solcellsanläggning att installeras.

En ledande internationell skola. Huvudman för grundskolan är Internationella Engelska Skolan som ska driva en F-9 skola, dvs alla årskurser från förskoleklass till 9:an. En skola med internationell prägel tillför också kommunen och utbudet av skolor med något nytt – och en möjlighet för de som vill ha undervisning på engelska.

Del två av projektet inleds i vår då det gamla badhuset rivs för att ge plats åt den nya skolan. Skolgården planeras just nu med allt från parkourbanor, klätterställningar och gungor till fotbolls- och basketplaner. Även skolbyggnaden ska klara högt ställda miljökrav och projektet genomsyras av hög kvalitet på design och material. Skolan och skolgården länkar väl ihop området mellan gymnasiet och den nya idrottsparken som kommunen nu byggstartar.

– Varje del av stadsutvecklingen känns logisk, proportionerlig och kopplar ihop området och gaturummen i fina proportioner. Det blir verkligen som ett campusområde för barn i alla åldrar och med en fantastisk tillgång till motion och rekreation, på gångavstånd från centrum, säger Fredrik Hermansson, fastighetschef på Nystad.

Nystad vill skapa levande och inkluderande städer. Det som sammanförde Per Ronnevik och Fredrik Hermansson för tre år sedan, var deras gemensamma starka intresse för att bidra till ett bättre samhälle genom att skapa byggnader och platser där människor trivs och vill vara. De lutar sig mot sina mångåriga erfarenheter av stora projekt och hur man skapar levande och inkluderande städer och platser ur ett helhetsperspektiv.

– För att få människors livspussel att gå ihop så behövs samhällsfunktioner nära varandra i kombination med rätt utbud av service, arbetsplatser och bostäder. När dessa funktioner existerar i symbios ser vi att helheten blir större än var del för sig, vilket skapar attraktiva områden för såväl människor som näringsliv och offentliga verksamheter, säger Per Ronnevik, vd på Nystad.

En framgångsfaktor är att ha möjlighet att påverka utvecklingen från början, oavsett om det handlar om läget, kopplingen till andra byggnader, tillgängligheten, funktionen eller rent tekniska lösningar. Genom att se till de behov som människorna som ska använda byggnaderna har, kan upplevelsen av välfärd och samhälle förbättras, enligt Nystad. Det gäller oavsett om det handlar om en skolbyggnad eller idrottshallar. Oavsett om du är barn eller lärare, idrottare eller publik.

Det nära samarbetet med Kungsbacka kommun och verksamheterna har varit avgörande för projektets utveckling. Även om tid är viktigt lämnas inget åt slumpen. Tack vare ett stort engagemang och fokus från alla involverade ges bästa förutsättningar för att nå målsättningen med området.

Om Nystad
Affärsidén är att skapa bättre förutsättningar för kommuner och verksamheter att växa och möta invånarnas behov av välfärd genom att utveckla, aktivt äga och förvalta samhällsfastigheter ur ett stadsbyggnadsperspektiv.

Kontakt
Per Ronnevik, per.ronnevik@nystad.se,
076-627 58 15

Fredrik Hermansson, fredrik.hermansson@nystad.se,
070-861 57 63