Denna artikel är en annons

Peab Bostad är med och utvecklar Kungsbacka

Kolla Parkstad i södra Kungsbacka kallas Kungsbackas nya småstads-idyll. Under snart tio år har stadsdelen vuxit fram. Peab Bostad är en av aktörerna som utvecklar området.

– Våra 14 kedjehus i området sålde väldigt snabbt och just nu bygger vi vår andra bostadsrättsförening i området, Brf Kolla Botaniska, som ingår i slutetappen av Kolla Parkstad, säger Sara Bergström, Peab Bostads projektchef för Halland. Kungsbacka har så många möjligheter och vi har ögonen på fler områden.

Just nu flyttar de första invånarna in i den andra kedjehusetappen, Kolla Terrasshus 2, ett rymligt kedjehus på två plan med tre uteplatser varav en takterrass på hela 30 kvm. Brf Kolla Botaniska flyttas in under 2020 och består av flerbostadshus i tvåplan med totalt 34 lägenheter i varierande storlekar med en botanisk trädgård mellan husen.

– Med det fina geografiska läget och som Kungsbacka växer är det en verklig framtidskommun, säger Sara Bergström, och där vill vi naturligtvis vara med och utveckla fler bostäder.

Peab är väletablerat som byggbolag och har deltagit i samhällsbyggandet i 60 år. Bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, muséer, köpcentrum, kontor, kultur- och idrottsarenor, bibliotek, stadshus, vägar, broar, parker – ja, hela samhällen – har under årens lopp sett dagens ljus tack vare Peab. Här finns hela skalan av verksamhetsområden; från projektutveckling till bygg och anläggning. Och rörelseresultatet är stabilt. Givetvis finns det ett starkt miljötänk bakom all Peabs byggnation, till exempel genom att Svanencertifiera bostäder som byggs.

Många har säkert sett filmen om hur två tonårspojkar i keps i början av 60-talet med stark entreprenörsanda och tillgång till en traktor blev starten av Peab. Och andan finns kvar.

– Vår vision är att fortsätta utveckla områden med plats för många nya hem där människor kan leva och bo. Att vara en Nordens samhällsbyggare – och Kungsbacka är en del av det.

Sara Bergström nämner till exempel Vallda, en dryg halvmil västerut från Kungsbacka, där Peab äger mark och där kommunen planerar ny skola, förskola och sporthall i närheten.

– Området har väldigt fina kvaliteter och skulle kunna bli en fin och kustnära trädgårdsstad med blandad bebyggelse. I framtidstankarna finns att göra området så miljösmart som möjligt, bland annat med åtgärder som främjar nyttjandet av lokaltrafiken för att inte belasta det redan hårt belastade vägnätet mer.

– Det gäller förstås att avläsa marknadsbehovet och hitta rätt produkter, men med vår långa erfarenhet är vi en trygg aktör och förutom att bygga nya ägande- och bostadsrätter samarbetar vi gärna med andra aktörer som är mer inriktade på hyresrätter och andra boendeformer.