Så blir parken vid nya badhuset

Nya parken vid badhuset ska bli något för alla att njuta av.

Granne med nya badhuset blir det en park stor som nästan två fotbollsplaner.

– Idén med parken är att skapa en mötesplats för både aktivitet och vila, säger Marie Lindh, projektledare på kommunens förvaltning för Teknik.

– Här ska du kunna träna för dig själv om du vill det, men också i grupp. Du ska kunna sätta dig ner i gröngräset och ha picknick, umgås eller bara sitta och vila på en bänk. Här ska det finnas något för alla.

Innehållet i parken bygger på den invånardialog som genomfördes för två år sedan.

I parken kommer det bland annat att finnas:

• Skatedel med bowl i betong och streetytor med betongplattor.

• Parkour.

• Utegym.

• Hinderbana.

• Lekplats med vattenlek, studsmatta, klätterställning, snurrlek och rutschkana.

• Scen.

• Sittplatser med bord och grill.

Genom hela den aktiva delen av parken går en svängd löparbana av asfalt. Allt inramat av en låg mur och böljande mark med grupper av träd. Det blir både klippta gräsmattor, ängsmark och
perenner.

Utöver parken kommer det också att anläggas en stadsgata förbi badhuset, entrétorg, cirkulationsplats och parkeringsplatser längs med järnvägen. I planerna ingår också ett risk- och bullerskydd mot järnvägen, i samverkan med Trafikverket.

Området är just nu byggarbetsområde, och beräknas vara klart till sommaren 2021.

Text: Anders Olow
Illustration: Kungsbacka kommun