Denna artikel är en annons

”Starka stads­kärnor vinner” – Aranäs Fastigheter i centrum för Kungsbackas utveckling

Aranäs Fastigheter har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet och står i dag mer än någonsin mitt i stadsutvecklingen.

– Starka stadskärnor vinner, säger Aranäs Jessica Wikestam, marknads- och kommunikationschef och visar upp byggplanerna som kommer att förändra hela Kungsbackas stadsbild.

Det handlar om stadsdelen Valand, det stora stadsomvandlingsprojektet väster om Kungsbackaån. Tanken med ”väster om ån” är att knyta samman och bilda ett attraktivt stråk mellan Kungsmässan Köpcentrum och innerstaden. Förberedelserna har pågått i över tio år.

Illustrationen över det Valand som beräknas stå klart cirka 2025 är imponerande. Här kommer det att finnas cirka 200 hyresrättslägenheter och cirka 150 bostadsrättslägenheter, parkeringshus och 13 000 kvm för kontor, handel och restaurang. Det första kvarteret i området lyser redan med sin färgstarka mångfacetterade fasad av 1 374 glasskivor i rött, orange och blått vid hörnet Varlavägen/Kungsgatan. De första hyresgästerna flyttade in i våras. Utöver kontorslokalerna finns här också ett modernt parkeringshus, och nu har även den första restaurangen öppnat.

Bygget av nästa kvarter är redan igång. (Kvarter 1 på översiktsbilden här intill).

– Det blir det största kvarteret i stadsdelen, säger Jessica Wikestam. Fem hus, varav tre i tegel, med 86 hyreslägenheter och två arkitektoniskt utstickande hus i rött och guld för kontor och butiker. Kvarteret får en stor grön innergård med plats för lek, umgänge och vila.

– Vi beräknar att det står klart om två år.

Så växer den nya stadsdelen Valand fram. Hus för hus, kvarter för kvarter med gångstråket Valands promenad som ryggraden i kvarteret. Det här är framtidens Kungsbacka. Sju kvarter kommer att byggas, vart och ett med sin egen funktion och karaktär.

Näst på tur står kvarter 7 som får 44 hyreslägenheter med utsikt över den vackra kyrkogården bort mot Kungsbackaån, och butiker ut mot Kungsgatan och mot Valands gångstråk. Byggstart våren 2020.

Kvarter 2 blir en del av porten in till Valand från Kungsmässan med 3 000 kvm toppmodern kontorsyta.

Centrumhuset, som innehåller kontor och butikslokaler, planeras just nu och ska få en tydlig hållbarhetsprofil. Kvarter 3 får 65 bostadsrätter och kvarter 5 får cirka 70 hyreslägenheter. Kvarter 4 alldeles intill torgmiljön runt Gula Villan får 42 bostadsrättslägenheter och lokalytor.

– Målet är att hitta en spännande mix av bostäder och företag som får stadsdelen att leva upp dygnets alla vakna timmar med shopping, caféer och restauranger i gatuplanet. Miljön ska kännas nytänkande, djärv och kreativ. Allt det som utmärker en levande stadsdel. Du ska både kunna besöka, bo och arbeta i Valand.

Aranäs Fastigheter, som från början var ett traditionellt byggmästarföretag, har idag utvecklats till en modern och aktiv samhällsbyggare, och den största privata fastighetsägaren i Kungsbacka med ett innehav av ca 2 100 lägenheter och över 80 000 kvm kommersiella lokaler.

– Över 5 000 människor bor i våra bostäder och ungefär 2 000 människor arbetar dagligen i våra lokaler.

Kungsmässan, med sina snart 125 butiker, caféer och restauranger kan nog kallas juvelen i kronan i fastighetsbeståndet, flera år i rad utsedd till Sveriges bästa citygalleria i området Storgöteborg. Nationellt har man hamnat på en tredjeplats. Ytterligare 9 000 kvadratmeter är snart färdiga att tas i bruk med plats för ca 20 butiker eller verksamheter. Biografen Facklan, som ägs av Svenska bio, flyttar också in i Kungsmässan i vår eftersom dess nuvarande plats måste rivas på grund av sättningsskador.

Lagom till julhandeln öppnade den första delen av Kungsmässans utbyggnad. Resterande delar öppnas i två etapper under 2020.

– Granne med Valand länkas Kungsmässan i hop med innerstaden och blir en naturlig del av det nya Kungsbacka centrum, säger Jessica Wikestam.

Men hur ser framtiden ut för köpcentrum när allt fler handlar sina varor från datorn i hemmet?
– Kungsmässan har en stor fördel av att ligga mitt i en stad som har en enorm tillväxt. Det är tuffare för externa köpcentrum. Vårt mål är att framtidens Kungsmässan ska vara en social mötesplats fylld av intressanta upplevelser, vilket nätet inte kan erbjuda.

– Vår utmaning är att lägga ett pussel av butiker, restauranger, nöje och tjänster som skapar en så bra totalupplevelse som möjligt.

Aranäs Fastigheter har sitt fokus i Kungsbacka, inom en tre kilometers radie, och har redan verkat här i 80 år. I dag är man mitt uppe i en ny stadsutveckling och perspektivet är minst lika långt framåt i tiden.

– Vi arbetar tillsammans med kommunen för att ett växande Kungsbacka ska få den stad invånarna förtjänar, säger Jessica Wikestam.