Byggplaner

Vem bestämmer framtidens Kungsbacka

När Kungsbacka stakar ut riktlinjerna och de stora penseldragen för hur kommunen ska se ut i framtiden är det i allra högsta grad en demokratifråga. Invånarna måste ges en reell chans att få information om planerna i god tid och ges en faktisk möjlighet att kunna diskutera och påverka dem. Därför är också beslut om framtidens planer en lång process.

Under april–augusti 2020 hade Kungsbackas invånare möjlighet att diskutera kommunens nya översiktsplan och cirka 300 yttranden skickades in, varav närmare 250 från privatpersoner. En utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten i centrala Kungsbacka stad tillsammans med interaktiva delar som främst riktade sig till barn och unga. Utställningen flyttades till Kungsmässan under en vecka där besökare fick träffa ansvariga för planeringen. Riktade satsningar  i form av skoldialoger för att nå barn och unga som ofta står utanför de demokratiska processerna genomfördes. I början av november 2021 antogs den bearbetade översiktsplanen av kommunfullmäktige.

Nu är arbetet i gång med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad. Den ska vara vägledande för hur kommunen ska använda mark- och vattentillgångar i staden fram till 2050. Var är det lämpligast att bygga nya bostäder? Kommunikationsmöjligheter? Handel? Skola och förskola?

Kungsbacka är en attraktiv och växande kommun. Varje år ökar vi med strax över tusen nya invånare. Enligt befolkningsprognosen väntas vi bli över 100 000 som bor i Kungsbacka kommun 2035 och runt 130 000 år 2050. Staden utvecklas med nya kvarter, fler mötesplatser och mer liv och rörelse samtidigt som vi vill bevara det unika och känslan av staden där det är nära till allt.

Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas i Kungsbacka stad i syfte att nyttja kommunens stationslägen för en hållbar utveckling. Det innebär också att stationsorterna Åsa och Anneberg får mer fokus.

Vägen till mål är lång. Demokrati är viktigt och måste få lov att ta tid.

Text: Anders Olow

www.kungsbacka.se hittar du mer om översiktsplanen.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin