”Vi behöver växa och ändå behålla vår själ”

Planerna för det växande Kungs­backa stad är många och stora som framgår av flera artiklar i den här tidningen. Förr skedde tillväxten framför allt ute i de olika kommundelarna, i dag är det annorlunda; det finns en stor efterfrågan att bo i centrum. För att den ökande befolkningsmängden ska kunna få en fortsatt god service måste även själva staden växa. Målet är att utöka och förtäta den nuvarande stadskärnan successivt.

– När vi växer förändras vi också. Staden växer snabbt och har tagit klivet över den gräns på 20 000 invånare som gör att Kungsbacka stad nu klassas ”medelstor” stad, säger Jessica Blume, näringslivsutvecklare i kommunen.

– Vi behöver se Kungsbacka stad mer som en centralort som servar tätorterna och inte bara som en av tätorterna. En levande innerstad med en attraktiv stadskärna med folkliv både på dagen och kvällen. En levande och varm stadsmiljö med trivsel och trygghet.

Utmaningen mitt i allt byggande är att behålla Kungsbackas själ. Mötesplatserna med torget, gröna parker och livet längs Kungsbackaån som skapar en viktig nerv genom hela staden. Verksamheter, mat och kultur är viktiga delar i stadsutvecklingen. För att få en levande stad behöver alla delarna existera tillsammans.

– För att vi ska få tryck i våra verksamheter behöver vi förtätningen av stadskärnan med de nya områdena som växer fram, säger Jessica Blume. Vi behöver bevara våra unika miljöer i stadskärnan samtidigt som vi bygger och utvecklar vårt nya Kungsbacka. Dynamiken ligger i en blandning av det gamla och nya.

Sedan ett år tillbaka har kommunen tillsammans med ett 20-tal fastighetsägare och Fastighetsägarna GFR arbetat med att ta fram en vision och en handlingsplan för attraktiva platser och etableringar i innerstaden. En av de fastighetsägare som ingår i etableringsgruppen är Monika Hamrin, som äger två kvarter precis vid torget. ”Mitt i hjärtat av Kungsbacka” som hon uttrycker det.

– En innerstad behöver restauranger, verksamheter av olika slag, kultur och annan service för att locka människor, säger Monika Hamrin och tror att besöksnäringen är central i det här. Varför skulle inte vi kunna locka göteborgare hit när vi lockas dit?

– Utmaningen blir förstås att få alla att dra åt samma håll. I grund och botten handlar det om att vi vill utveckla en levande blandstad för hela Kungsbacka, för invånarna, företagen och besökarna.

Text: Anders Olow
Illustration: Tyréns AB
Foto: Kungsbacka kommun